Parsamtal

Parsamtalen är i regel 1.5 timme och kostar 1 300 kr.
Om ni önskar kan vi även ses 60 min och då är kostnaden 900 kr.

Enskilda samtal

Enskilda samtal är i regel 50 min och kostar 750 kr.

Familjesamtal

Familjesamtal är i regel 1.5 tim och kostar 1 500 kr.

Handledning

Handledning är vanligtvis 2 x 45 min och kostar 1 100 kr + moms per 45 min.

Företag

Många får hela eller delar av kostnaden betald av sin arbetsgivare.
Även som egen företagare kan kostnaden faktureras.